Par mums

VIENOTS MĒRĶIS UN UZDEVUMI PREVENTĪVĀS MEDICĪNAS ATTĪSTĪBAI LATVIJĀ

Biedrība "Latvijas Preventīvās medicīnas asociācija" (LPMA) dibināta 2019. gadā ar mērķi attīstīt preventīvo medicīnu ārstniecībā un iekļaušanu veselības aprūpes sistēmā Latvijā. Biedrība apvieno ārstus, kuri profesionāli darbojas preventīvās medicīnas jomā.

Biedrības mērķi ir:

 • preventīvās medicīnas jomas attīstīšana ārstniecībā un iekļaušana veselības aprūpes sistēmā Latvijā;
 • Latvijas sabiedrības veselības preventīvo pasākumu veicināšana;
 • preventīvās medicīnas kvalitātes paaugstināšana un pilnveidošana.

Biedrības uzdevumi:

 • veicināt preventīvās medicīnas izglītības sistēmas pilnveidošanu; 
 • veicināt preventīvās veselības aprūpes organizācijas uzlabošanu;
 • veikt un atbalstīt sabiedrības veselības veicināšanas preventīvos pasākumus;
 • veikt un atbalstīt sabiedrības izglītošanu preventīvās veselības un medicīnas jautājumos;
 • veicināt ārstu specializāciju, kvalifikācijas celšanu, pieredzes apmaiņu un profesionālo zināšanu pilnveidošanu preventīvās medicīnas jomā;
 • veicināt un kontrolēt ārstu ētikas principu popularizēšanu un ievērošanu preventīvās medicīnas jomā;
 • paaugstināt veselības aprūpes speciālistu vispārējo izglītības un informētības līmeni par preventīvo medicīnu, tai skaitā izdodot periodisku profesionālo izdevumu;
 • sadarboties ar valsts un nevalstiskām organizācijām, tai skaitā ar citām ārstu biedrībām un ar ārvalstu nevalstiskām organizācijām savu mērķu sasniegšanai.